Thông tin văn bản số: 93/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 93/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 93/QĐ-BXD ngày 28/02/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
28/02/2022
25/02/2022
17/02/2022
15/02/2022
15/02/2022
28/01/2022
20/01/2022