Thông tin văn bản số: 66/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 66/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 66/QĐ-BXD ngày 17/02/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
15/02/2022
15/02/2022
28/01/2022
20/01/2022
17/01/2022
31/12/2021
31/12/2021