Thông tin văn bản số: 41a/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 41a/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/01/2022
Ngày hiệu lực 28/01/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 41a/QĐ-BXD ngày 28/01/2022 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
20/01/2022
17/01/2022
31/12/2021
31/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
29/12/2021