Thông tin văn bản số: 14/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 14/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác,Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 14/QĐ-BXD ngày 17/01/2022 của Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ giám định tư pháp xây dựng cho các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
31/12/2021
31/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
29/12/2021
28/12/2021
24/12/2021