Thông tin văn bản số: 1469/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1469/QĐ-BXD
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1469/QĐ-BXD ngày 31/12/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
31/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
29/12/2021
28/12/2021
24/12/2021
24/12/2021