Thông tin văn bản số: 1402/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1402/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2021
Ngày hiệu lực 29/12/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1402/QĐ-BXD ngày 29/12/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
28/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
23/12/2021
16/12/2021
14/12/2021