Sổ hồng khi mua nhà ở xã hội

Ngày cập nhật: 12/06/2024

Hỏi: (Võ Quang Trọng - voquangtronghqc@gmail.com)

Tôi đúng đối tượng mua nhà ở xã hội, có ra sổ tên tôi nhưng thời hạn sử dụng đất chỉ là 50 năm. Tôi có tra nhiều luật nhưng chưa thấy được nội dung này, rất mong ban biên tập có thể trả lời giúp tôi về thời hạn sử dụng của chung cư nhà ở xã hội.

Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 có quy định: "...Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án: người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài ”.

Tại khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai năm 2013 có quy định: "1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "

Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản