Thực hiện bảo hành công trình xây dựng

Ngày cập nhật: 04/03/2024

Hỏi: (Lê Thị Tuyết Băng - bangphuthien@gmail.com)

Công ty tôi trúng thầu và đã ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Phú Thiện, ngày hết hạn hợp đồng là ngày 26/12/2022, thời gian thực hiện bảo hành 12 tháng (trong hồ sơ đấu thầu: bảo hành 12 tháng).

Công trình đã hoàn thành đúng hạn và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đã ký ngày 26/12/2022 (gồm có chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, đơn vị thi công tất cả các bên đã ký và đóng dấu).

Ngày 25/12/2023, tôi mang hồ sơ vào nộp ở chủ đầu tư để xin thanh toán tiền bảo hành. chủ đầu tư không đồng ý, chủ đầu tư trả lời, ngày hết hạn bảo hành phải kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng (UBND thị trấn Phú Thiện) là ngày 03/7/2023 (biên bản ký bàn giao đưa vào sử dụng ngày b3/7/2023 có chủ đầu tư và UBND thị trấn ký, không có đơn vị thi công).

Đồng thời, phòng kế toán của chủ đầu tư trả lời: Bên nhận thầu chỉ được bên giao thầu hoàn trả tiền bảo hành hạng mục công trình sau khi bên nhận thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành (12 tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021). Vậy các cấp thẩm quyền cho tôi hỏi các vấn đề sau:

1. Công trình công ty chúng tôi đã thi công và nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư đúng hạn, nhưng đến ngày 3/7/2023 chủ đầu tư mới bàn giao cho đơn vị sử dụng, vậy ngày tính bảo hành là kể từ ngày nào, tại sao đến ngày 3/7/2023 chủ đầu tư mới bàn giao cho đơn vị sử dụng và bắt buộc bên công ty tôi phải chấp nhận ngày bảo hành kể từ ngày 3/7/2023, trong khi đó công trình đã đưa vào sử dụng luôn từ ngày 26/12/2022 (công trình xây dựng vỉa hè gạch teroza đường trung tâm huyện nên thi công xong đưa vào sử dụng luôn)?

2. Việc phòng kế toán của chủ đầu tư bắt buộc đưa vào nội dung vào hợp đồng: “Bên nhận thầu chỉ được bên giao thầu hoàn trả tiền bảo hành hạng mục công trinh sau khi bên nhận thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành (12 tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021)” là đúng hay sai?

Trả lời:

1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định 06/2021/NĐ-CP), nội dung bảo hành công trình xây dựng được Chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình.

2. Thời điểm và thời hạn bảo hành công trình xây dựng được xác định theo quy định tại Khoản 5 Điều 28 Nghị định 06/2021/ND-CP.

Cục Giám định