Gia hạn chứng chỉ hành nghề

Ngày cập nhật: 20/11/2023

Hỏi: (Phạm Văn Tường - tgthuyloils@gmail.com)

Tôi tốt nghiệp trường ĐH thủy lợi năm 1998, đã làm việc tại Ban QLDA đến nay trên 25 năm, công việc chính là giám sát công trình và QLDA. Năm 2008 được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thủy lợi, năm 2013 được cấp chứng chỉ hành nghề QLDA, sau đó đều gia hạn thời gian đúng quy định. Từ tháng 12/2018 gia hạn chứng chỉ hành nghề QLDA công trình NN và PTNT, hạng II; tháng 01/2019 gia hạn chứng chỉ hành nghề giám sát công trình NN và PTNT, hạng II. Hiện nay tôi đã thi sát hạch và đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp gia hạn, nhưng trong thời gian 2018 đến nay do ít công trình thủy lợi, chủ yếu tôi trực tiếp QLDA các công trình Giao thông đều nhóm B; làm giám sát trưởng 1 công trình cấp IV và đang làm giám sát trưởng 1 công trình cấp III. Với nội dung trên, đề nghị Quý cơ quan cho biết:

1. Tôi có được tiếp tục cấp gia hạn 02 Chứng chỉ hành nghề như trên không? trong đơn xin cấp có được kê khai các công trình, dự án đã thực trước năm 2018 hay không?

2. Trường hợp không được cấp gia hạn thì đề nghị Bộ xem xét và nghiên cứu điều chỉnh những quy định này cho phù hợp để không ảnh hưởng đến công việc của những người như tôi.

Trả lời:

Công dân có thể kê khai các công trình, dự án đã thực hiện trước năm 2018 trong đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình và quản lý dự án hạng II nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 71, khoản 2 Điều 73 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng