Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc

Ngày cập nhật: 30/08/2023

Hỏi: (Xuan Huong - xuanhuongkts92@gmail.com)

Hiện tại tôi đang tổ chức thi tuyển cuộc thi, theo như Mục 3. THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC 1. Công tác chuẩn bị trước khi tổ chức thi tuyển:
a) Hoàn tất thủ tục và thu thập các số liệu, tài liệu pháp lý, thông tin về kiến trúc, quy hoạch liên quan khu đất xây dựng công trình.
b) Lập và phê duyệt kế hoạch, kinh phí tổ chức thi tuyển, quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế.
c) Thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc, Tổ kỹ thuật.
Vậy có buộc phải theo trình tự mục a đến mục b đến mục c, hay hoàn thành đủ 3 mục theo yêu câu của nghị định không phải theo trình tự?

Trả lời:

Về trình tự tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc quy định tại Điều 17, khoản 1 Điều 18 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc