Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp

Ngày cập nhật: 16/01/2023

Hỏi: (Nguyễn Hoàng Hải - haihoangnguyen78@gmail.com)

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế cơ – điện công trình không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp. Như vậy cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế, giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình đường dây và trạm biến áp hạng II thì Sở xây dựng hay Sở Công Thương cấp ?

Trả lời:

Phạm vi và lĩnh vực hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng