Chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát công trình nông nghiệp phát triển nông thôn

Ngày cập nhật: 13/01/2023

Hỏi: (Mai Thành Long - mailongstk@gmail.com)

Tôi tốt nghiệp Đại học thủy lợi Hà Nội được cấp Bằng Kỷ sư ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình vào năm 2013. Đến nay tôi có gia hạn Chứng chỉ hành nghề tại Sở xây dựng Đăk Lăk thì được trả lời là không công nhận tôi là kỹ sư thủy lợi mà chỉ công nhận trình độ Kỹ thuật xây dựng công trình và không đồng ý gia hạn chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát công trình nông nghiệp phát triển nông thôn. Mặc dù đã cung cấp bảng điểm, Quyết định công nhận tốt nghiệp theo yêu cầu. Vậy cho tôi hỏi với tình trạng này thì tôi liên hệ với đơn vị nào để giải quyết?

Trả lời:

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 64 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng