Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I cho người nước ngoài

Ngày cập nhật: 24/10/2022

Hỏi: (Trịnh Văn Nhựt - jerry@italianfitout.com)

Giám đốc dự án công ty tôi có chứng chỉ xây dựng được châu Âu công nhận, vậy cần thi thế nào, ở đâu, bằng ngôn ngữ gì, để có chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I phù hợp với quy định Việt Nam?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ thì “Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép năng lực hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng hoặc ở nước ngoài nhưng thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng tại Việt Nam thì giấy phép năng lực hành nghề phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 64 Nghị định này”.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng