Điều kiện để được giám sát lắp đặt trạm biến áp

Ngày cập nhật: 11/08/2022

Hỏi: (Nguyễn Đình Thiện - )

Xin hỏi kỹ sư có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị nhưng bằng đại học không phải chuyên ngành điện thì có được giám sát lắp đặt trạm biến áp không?

Trả lời:

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề được quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng