Cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế Hạ tầng kỹ thuật

Ngày cập nhật: 05/08/2022

Hỏi: (Phùng Thái Anh - thaianhhumg@gmail.com)

Tôi học nghành kỹ thuật Dầu Khí, chuyên nghành Thiết bị và công trình dầu khí. Hiện tại tôi đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế: cụ thể là phần đường ống hệ thống xử lý nước thải, nước cấp cho các nhà máy và khu công nghiệp và đã làm công việc này trên 5 năm. Hiện tại do nhu cầu về thủ tục hồ sơ pháp lý, tôi muốn được cấp chứng chỉ hành nghề. Vì vậy tôi muốn hỏi với nghành kỹ thuật Dầu Khí, chuyên nghành Thiết bị và công trình dầu khí, tôi phù hợp để được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế gì? và liệu có phù hợp đề được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ sở hạ phầng kỹ thuật không?

Trả lời:

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Cấp nước - thoát nước, xử lý chất thải rắn được quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Trường hợp công dân có chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật tương ứng khác đề nghị nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 76 Nghị đinh số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ kèm theo Bảng điểm các môn học được đào tạo về Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề để được xem xét giải quyết.

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng