Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày cập nhật: 01/06/2022

Hỏi: (Nguyễn Ngọc Đính - nguyenngocdinh89@gmail.com)

Bố tôi là thương binh hạng 1/4 thuộc diện được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Năm 2018 nhà tôi có làm lại nhà và có làm hồ sơ xin được hỗ trợ. Tuy nhiên UBND xã lại bảo do khó khăn nên chưa có kinh phí hỗ trợ. Đến nay nhà tôi đã xây nhà được 4 năm và UBND xã tôi đã hợp nhất với xã khác. Xin hỏi nhà tôi có được hưởng tiền hỗ trợ nữa không? và nếu có thì phải làm thủ tục thế nào?

Trả lời:

1.Theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì trường hợp thuộc diện được hỗ trợ thì phải có đủ các điều kiện sau:

1.1. Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận (trong đó có đối tượng là Thương binh).

1.2. Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:

a) Phải phá dỡ để xây mới nhà ở;

b) Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

1.3. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (gọi là UBND cấp xã) đối chiếu, lập danh sách các hộ được hỗ trợ báo cáo UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi là UBND cấp huyện); UBND cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và phê duyệt danh sách số hộ thuộc diện được hỗ trợ báo cáo UBND cấp tỉnh để làm cơ sở lập và phê duyệt kế hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

2. Tại điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 63/2017/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2017) quy định: Đối với các trường hợp người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài số liệu đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31/5/2017 thì các địa phương có trách nhiệm chủ động bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ các cá nhân, tổ chức, đoàn thể để thực hiện hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đến hết ngày 31/12/2019.

3. Theo nội dung câu hỏi của ông Đính thì năm 2018 gia đình ông mới làm hồ sơ xin được hỗ trợ, chưa rõ là gia đình ông đã được UBND các cấp phê duyệt trong danh sách các hộ thuộc diện được hỗ trợ hay chưa. Do vậy, đề nghị ông Đính căn cứ các quy định nêu trên và liên hệ với địa phương đế được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

 Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS