Điều chỉnh điều hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Ngày cập nhật: 24/05/2022

Hỏi: (Nguyễn Đức Nguyên - nguyenduc01.11.1978@gmail.com)

Ban quản lý dự án đang quảng lý thi công khối nhà điều trị Ung bướu có các hạng mục nhà điều trị 120 giường bệnh có hạng mục nhà cầu nối dài 120m nay ban QLDA muốn điều chỉnh nối dài nhà cầu nối bệnh viện thêm 130m nữa như thế có điều chỉnh quy mô không?

Trả lời:

1. Nội đung điều chỉnh chiều dài hạng mục nhà cầu nối (từ 120m thêm 130m, thành 250m) là có điều chỉnh quy mô xây dựng của hạng mục.

2. Chủ đầu tư nghiên cứu Điều 19, khoản 3 Điều 31 và Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện việc điều chỉnh dự án, thiết kế xây đựng theo đúng quy định.

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng