Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình

Ngày cập nhật: 20/10/2021

Hỏi: (Phan Huy Cường - phanhuy.cuong1179@gmail.com)

Tôi đã tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật Công trình biển tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, và hiện tại đang theo học lên tiếp Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Xây dựng (Mã số ngành - 8580201) cũng tại Đại học Bách Khoa TP.HCM. Vậy cho tôi được hỏi nếu sau khi tốt nghiệp xong Thạc sĩ thì tôi có đủ điều kiện về chuyên môn để xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu lĩnh vực "Xây dựng dân dụng và công nghiệp" không?.

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ thì trình độ chuyên môn để đánh giá, xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được ghi trên bằng đại học, cao đẳng, trung cấp.

Cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định (có kèm theo bảng điểm trong trường hợp cần thiết) và nộp về cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để được xem xét giải quyết”.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng