Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Ngày cập nhật: 01/09/2021

Hỏi: (Nguyễn Hoàng Long - longnok06@gmail.com)

Là cán bộ giám sát viên phần kiến trúc, giám sát viên phần điện nhẹ (hệ thống mạng, điện thoại) của công trình xây dựng dân dụng cấp III có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hay không vì căn cứ Khoản 3, Điều 62 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định về Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

Cá nhân không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nghị định này khi thực hiện các hoạt động xây dựng sau:

a) Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình;

b) Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ thì:

“3. Cá nhân không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nghị định này khi thực hiện các hoạt động xây dựng sau:

a) Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công

trình;

b) Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;

c) Các hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công viên cây xanh; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông.”

Cục Quản lý hoạt động xây dựng