Chi phí sản xuất, định vị cắm cọc giải phóng mặt bằng

Ngày cập nhật: 04/06/2021

Hỏi: (Nguyễn Ngọc Cầm - nguyenngoccambcj@gmail.com)

Hiện nay công ty chúng tôi đang thực hiện tư vấn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong đó có phần việc chi phí sản xuất, định vị cắm cọc giải phóng mặt bằng 1,45 tỷ đồng thuộc tổng mức đầu tư dự án. Xin hỏi chi phí sản xuất, định vị cắm cọc giải phóng mặt bằng thuộc phần việc chi phí tư vấn hay chi phí thi công xây dựng?

Trả lời:

1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Định mức dự toán công tác cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch được hướng dẫn trong định mức dự toán công tác khảo sát xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành (định mức mã hiệu CF.21100 được ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng). Trong đó đã bao gồm các thành phần công việc chọn điểm, định hướng, xác định vị trí mốc cần cắm, đo đạc, định vị mốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển, chôn mốc đúng yêu cầu thiết kế; chưa bao gồm chi phí cọc mốc. Tùy theo việc sử dụng vật liệu làm cọc mốc mà chi phí cọc mốc được xác định theo báo giá thị trường hoặc lập dự toán chi phí sản xuất cọc mốc.

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức lập dự toán chi phí theo quy định.

Cục Kinh tế xây dựng