Hướng dẫn áp dụng theo nghị định nào?

Ngày cập nhật: 06/04/2021

Hỏi: (Trần Phi Anh - vieclang@yahoo.com)

Theo khoản 9 điều 1 nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định về phạm vi hoạt động của tư vấn giám sát. Theo đó, các giám sát viên được phép giám sát các công trình cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề. Như vậy, người có chứng chỉ hành nghề hạng II, Hạng III vẫn có quyền làm giám sát viên công trình cấp I. Tuy nhiên, theo nghị định 06/2021/NĐ-CP, tại khoản 4 điều 19 lại quy định: "Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và CẤP CÔNG TRÌNH". Có nghĩa người có CCHN cấp II và III không được giám sát công trình cấp I. Vậy đề nghị Bộ Xây dựng cho chúng tôi biết cần tuân theo nghị định nào?

Trả lời:

Đề nghị công dân Trần Phi Anh nghiên cứu Phụ lục VI Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính Phủ).

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng