Ngành Xây dựng Vĩnh Phúc: Quyết tâm tạo dấu ấn mới từ chuyển đổi số(07/04/2022)

Xác định chuyển đổi số là nội dung rất quan nên ngay khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 488 về giao nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyển đổi số cho thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị trực thuộc nhằm tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh sản phẩm, hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản công tác lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công, tạo dấu mới từ chuyển đổi số.

<<1...3456...13>>
Tìm theo ngày :