Ban hành Kế hoạch thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số từ Chính quyền điện tử sang Chính quyền số thành phố Hải Phòng(06/07/2022)

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 157/KH-UBND để thực hiện Chương trình phối hợp hành động thúc đẩy Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2022-2025 giữa UBND thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông với những lộ trình cụ thể.

Tìm theo ngày :