Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia(25/04/2022)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Tìm theo ngày :