Đà Nẵng: Xây dựng đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số(23/08/2022)

Các địa phương đang chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương nơi đó... Có thể nói, chuyển đổi số quản lý đô thị là một trong những nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu hình thành đô thị thông minh.

Tìm theo ngày :