8 ngành ưu tiên chuyển đổi số của Chính phủ là trọng tâm của DX Day(06/04/2021)

Chiều 5/4, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã chính thức công bố chương trình Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2021 (Vietnam DX Day 2021) lần thứ 2.

Tìm theo ngày :