TP Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thành công Chương trình chuyển đổi số(23/07/2020)

Theo tầm nhìn đến năm 2030, TP.HCM trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.

Tìm theo ngày :