Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng(23/12/2021)

Ngày 23/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1380/QĐ-BXD về việc kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng.

<<1...3456...11>>
Tìm theo ngày :