Giúp doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số(04/12/2023)

Để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thời gian qua, TP. Hà Nội đã tập trung xây dựng các công cụ, tài liệu hướng dẫn, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số; truyền thông nâng cao nhận thức, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển kinh tế số.

<<1...3456...29>>
Tìm theo ngày :