Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh Quảng Nam(11/10/2022)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: Hội thảo Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh Quảng Nam tập trung thảo luận về kinh nghiệm, giải pháp triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Trên cơ sở đó sẽ xác định một số nội dung cụ thể cho chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam giai đoạn tiếp theo.

<<1...3456...18>>
Tìm theo ngày :