Quảng Ngãi: Tập trung nguồn lực thực hiện chuyển đổi số(13/07/2022)

Chiều 11-7, đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số để đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tìm theo ngày :