Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số(03/11/2022)

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025, Hà Nội thực hiện chuyển đổi số, phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Tìm theo ngày :