Tăng tốc thực hiện chuyển đổi số trong mọi ngành nghề, lĩnh vực(28/01/2021)

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia và nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam đã biến những khó khăn trở thành cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Tìm theo ngày :