Ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2022(27/09/2022)

Ngày 27/9/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã có Quyết định 843/QĐ-BCĐCĐS về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2022.

Tìm theo ngày :