Ứng dụng GIS phát triển đô thị thông minh(15/12/2020)

Nhằm thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh bền vững, TP Hồ Chí Minh đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý) trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và quản lý đô thị. Đây là một trong những giải pháp đưa thành phố trở thành một đô thị sạch, đáng sống và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tìm theo ngày :