Chuyển đổi số để Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045(06/12/2021)

Theo các chuyên gia, chuyển đổi số sẽ giúp Việt Nam bứt phá phát triển kinh tế-xã hội, vượt bẫy thu nhập trung bình, đứng vào hàng các nước phát triển vào năm 2045.

Tìm theo ngày :