Thái Nguyên: Chuyển đổi số để tạo đột phá cho ngành Thư viện(17/09/2021)

Chuyển đổi số (CĐS) đang được xem như “cơ hội vàng” cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực, trong đó có thư viện. Việc Chính phủ phê duyệt Chương trình CĐS ngành Thư viện đến năm 2025 được xem là cơ sở tạo đột phá trong lĩnh vực này để phục vụ độc giả. Hiện, hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh đang tích cực CĐS, song để đạt mục tiêu và hiệu quả như kỳ vọng cần sự đầu tư đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa.

Tìm theo ngày :