Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi số chuyên sâu cho doanh nghiệp cả nước(08/06/2023)

Một trong số các mục tiêu quan trọng của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) là nâng cao nhận thức, kiến thức về CĐS cho 100% các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Tìm theo ngày :