Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ(24/07/2023)

Ngày 24/7/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 766/QĐ-BXD ngày 24/07/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.

Tìm theo ngày :