Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng(24/03/2023)

Ngày 24/3/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 291/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023).

Tìm theo ngày :