Kỷ niệm 50 năm ASEAN hình thành và phát triển Vì một cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết(07/08/2017)

Cộng đồng ASEAN cần phải tận dụng thời cơ vượt qua thách thức, nhằm xây dựng thành công một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và có tiếng nói quan trọng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tìm theo ngày :