Việt Nam, Mông Cổ đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật(09/08/2017)

Trong thời gian tới, Việt Nam và Mông Cổ sẽ quan tâm thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường của nhau các loại hàng hóa có thế mạnh và có nhiều hình thức bổ trợ cho nhau.

Tìm theo ngày :