Nâng cao sức tự đề kháng của cán bộ đối ngoại hoạt động ngoài nước(17/12/2021)

Cán bộ, đảng viên hoạt động ở ngoài nước càng cần phải nhận thức đúng, kiên định lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng tự miễn dịch, tự đề kháng cao, luôn tỉnh táo, không bị tác động, lôi kéo bởi bất cứ âm mưu, thủ đoạn của tổ chức, cá nhân nào.

<<1...4567...62>>
Tìm theo ngày :