Hợp tác APEC: Cơ hội đề xuất ý tưởng của doanh nghiệp Việt(11/10/2017)

APEC là diễn đàn đi đầu hình thành các cơ chế hợp tác đa dạng, năng động để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia, phát huy vai trò. Đó cũng là nơi mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia, đóng góp và nêu lên những vấn đề mà mình quan tâm.

Tìm theo ngày :