Mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Myanmar(25/08/2017)

Tổng thống Htin Kyaw nhấn mạnh, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Myanmar lần này mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tìm theo ngày :