Triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada(10/01/2018)

Ngày 9/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Ping Kitnikone, đến chào xã giao.

Tìm theo ngày :