Việt Nam đóng góp tích cực trong hợp tác của Tam giác phát triển(20/03/2018)

Là nền kinh tế nổi trội hơn trong khu vực Tam giác phát triển, Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động trên tinh thần hợp tác bình đẳng trong các lĩnh vực hợp tác.

Tìm theo ngày :