Khai mạc Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN: 'Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người'(25/11/2022)

Sáng 24/11 tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN có chủ đề "Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người" đã chính thức khai mạc.

Tìm theo ngày :