Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 01 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng(11/11/2020)

Ngày 11/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1433/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 01 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020, gồm:

<<1...3456...170>>
Tìm theo ngày :