27 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Xây dựng(24/11/2020)

Ngày 24/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1486/QĐ-BXD về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho 27 đơn vị, đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Xây dựng giai đoạn 2016 - 2020, gồm:

Tìm theo ngày :