09 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng(28/12/2020)

Ngày 28/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1666/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 09 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng, gồm:

Tìm theo ngày :