Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với 15 tập thể và 29 cá nhân thuộc Tổng công ty Miền Trung(16/10/2009)

Ngày 15/10, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1012/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với 15 tập thể và 29 cá nhân thuộc Tổng công ty Miền Trung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2008.

Tìm theo ngày :