Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 05 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Điện Biên(12/09/2023)

Ngày 12/9/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 958/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 05 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Điện Biên, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng, gồm:

Tìm theo ngày :