05 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Xây dựng(03/01/2023)

Ngày 26/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1344/QĐ-BXD về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho 05 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 202, gồm:

Tìm theo ngày :