Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 cá nhân thuộc Vụ Quản lý doanh nghiệp(30/08/2022)

Ngày 30/8/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 727/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho ông Bạch Thành Nam, Chuyên viên chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021.

Tìm theo ngày :