Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 cá nhân thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia(29/06/2021)

Ngày 29/6/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 802/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 cá nhân thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020, gồm:

Tìm theo ngày :