Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 02 cá nhân thuộc Bệnh viện Xây dựng(24/03/2021)

Ngày 24/3/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 281/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 02 cá nhân thuộc Bệnh viện Xây dựng, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng, gồm:

Tìm theo ngày :