Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Lào Cai(23/06/2022)

Ngày 23/6/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 512/QĐ-BXD vể việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Lào Cai, đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành Xây dựng năm 2021, gồm:

Tìm theo ngày :