Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 16 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Lào Cai(19/05/2023)

Ngày 19/5/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 503/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 16 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Lào Cai, đã có nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng, gồm:

Tìm theo ngày :