Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 39 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP(04/01/2022)

Ngày 31/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1448/QĐ-BXD về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 39 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020, gồm:

Tìm theo ngày :