Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thông báo công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2023 (đợt 2)(03/10/2023)

Ngày 03/10/2023, Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng có Thông báo số 289/TB-TTTT về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2023 (đợt 2)

Tìm theo ngày :