Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do Đại học Kinh tế quốc dân thực hiện(20/04/2021)

Ngày 20/4/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chủ yếu nâng cao năng suất, chất lượng và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”. Đề tài do Đại học Kinh tế quốc dân thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

12345...7
Tìm theo ngày :