Đô thị hóa trong thời đại 4.0(19/06/2023)

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động rất lớn đến sự phát triển và hoàn thiện đô thị thông minh của các quốc gia trên thế giới. Xu hướng đổi mới, điều kiện phát triển và tốc độ đô thị hóa với nền tảng công nghệ số hóa đang diễn ra nhanh chóng.

12345...8
Tìm theo ngày :