Hoàn thiện hơn khung thể chế và pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0(30/09/2021)

Hiện nay, nền kinh tế toàn cầu đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), khoảng cách giữa không gian vật lý và không gian kỹ thuật số đang dần được thu hẹp lại; xuất hiện nhiều thay đổi to lớn và kèm với đó, thể chế cùng khung pháp luật cần được thay đổi để bắt kịp với xu hướng mới.

12345...8
Tìm theo ngày :