Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng(28/12/2023)

Ngày 27/12/2023, Bộ Xây dựng đã có Thông báo 145/TB-BXD về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

1
Tìm theo ngày :